Kindcentrum Sluisbuurt

Oecumenisch

Locatiegegevens

Stadsdeel OostMarianne Hilaridesplantsoen 11095PH Amsterdam

Contactpersonen

De heer G. Rietkerk (Directeur)

Bestuur

Profiel school

Voorbereid op de wereld, klaar voor de toekomst!

Sluisbuurt. Een nieuwe wijk en een nieuw kindcentrum op Zeeburgereiland. Een kindcentrum dat volop in ontwikkeling is en wat uiteindelijk een centrale plek zal innemen in de wijk. Een kindcentrum waar we de kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar een integraal aanbod kunnen geven van onderwijs en kinderopvang.

Onze visie in vijf kernwaarden samengevat. (Voor de hele missie en visie verwijzen we graag naar onze website)

Vertrouwd
Kindcentrum Sluisbuurt is een plek waar kinderen, ouders, medewerkers en alle andere betrokkenen elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en gezien worden. Voorschool, kinderopvang en basisonderwijs zijn niet drie losse onderdelen op ons kindcentrum, maar zullen een eenheid vormen. 
Verbinding
Samenwerking vinden we erg belangrijk. Ons kindcentrum is een gemeenschap waarin we rekening met elkaar houden en we oog hebben voor elkaars kwaliteiten en waarin we onze onderlinge verschillen respecteren en waarderen.  
Veelzijdig
Ons onderwijsaanbod is toekomstgericht, rijk en gevarieerd. Naast aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen is het programma gevuld met een breed aanbod van spel, sport, kunst en cultuur, wetenschap en techniek en digitale vaardigheden.  
Verantwoordelijkheid
Kinderen krijgen vrijheid binnen grenzen om hun eigen keuzes te maken en hun eigen weg te vinden. We leren kinderen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving te dragen.  
Verzorging
Wij richten ons onderwijs zo in dat alle kinderen zo goed mogelijk tot hun recht komen binnen het groepsverband, waarbij we rekening houden met de verschillende leermogelijkheden van de leerlingen.

Omdat de realisatie van de nieuwbouw nog op zich laat wachten, hebben we een tijdelijk onderkomen gevonden voor onze school. Tot we onze intrek kunnen nemen in ons eigen kindcentrum hebben we een eigen plek gekregen in DKC de Kleine Kapitein aan de Cruquiusweg 88. Sinds 1 augustus 2023 zijn we daar met een enthousiast team gestart. Een mooie plek die vanaf Zeeburgereiland goed te bereiken is via de Amsterdamse brug of het pontje.
We organiseren informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde ouders. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via onze website.


Adres (tijdelijk)
Cruquiusweg 88 
1019AJ Amsterdam
 

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Verdiep je in het verdere aanbod

  We raden aan om je altijd breed te oriënteren. Door veel scholen te bekijken ga je beter doorkrijgen wat jij als ouder belangrijk vindt.

  Bekijk de lijst met basisscholen
 2. Maak kennis met deze school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 3. Check de aanmeldprocedure

  Meer informatie over de procedure