Naar overzicht

Jenaplanschool Atlantis

Basisonderwijs - Jenaplan - Oecumenisch

Onze school is een Jenaplanschool, in Amsterdam Osdorp.
De school is huiselijk ingericht en de sfeer is warm. In de stamgroepen (klassen met kinderen van drie opeenvolgende leerjaren) werken kinderen in tafelgroepjes. Naast de kernvakken worden natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis geïntegreerd in blokken wereldoriëntatie gegeven. Ons onderwijs wordt vormgegeven door de vier pijlers: gesprek, spel, werk en viering Stamgroepsleiders observeren, stimuleren en zorgen voor structuur en een veilige sfeer.
Wij vragen ouders mee te denken over opvoeding en onderwijs en waarderen hun inbreng. Zo zorgen wij samen voor de ontwikkeling van de kinderen.

Stadsdeel Nieuw-west
Schuitenhuistraat 5
1069WK Amsterdam

020-6670001

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Corina Leegwater

Bestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam

020 410 6810

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht