De Springstok

Openbaar

Locatiegegevens

Stadsdeel Zuid2e Jan van der Heijdenstraat 75 -771074XR Amsterdam

Contactpersonen

Dylan Maassen (Directeur)

Bestuur

Profiel school

De Springstok is een warme en kleine school met een enthousiast team midden in de Pijp. De school is pas tevreden als uw kind zich veilig en gewaardeerd voelt en zelfverzekerd is. Wij werken op school met PBS (Positive Behaviour Support). PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt.


Het ontwikkelen van talent, een gezonde leefstijl en wereldburgerschap staat centraal. Alle kinderen worden in hun kracht gezet. De school versterkt hun talenten op welk gebied dan ook en geeft extra ondersteuning. In het kader van brede talentontwikkeling vindt de Springstok cultuureducatie belangrijk.
De Springstok stelt hoge eisen aan de kwaliteit van ons onderwijs en werkt met moderne methodes en software voor vakken als rekenen, taal, spelling en lezen.


Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is er extra begeleiding op school. Kinderen ontwikkelen hier hun vaardigheden optimaal, in kleine groepjes. De ondersteuning hier is zowel mogelijk op cognitief gebied (bijvoorbeeld taal of rekenen), als op sociaal-emotioneel gebied (werkhouding of gedrag). De kinderen worden een of meerdere ochtenden begeleid door een gespecialiseerde leerkracht en/of leerkrachtondersteuner.
Naast deze extra ondersteuning is er ook een arrangement voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: ‘Day a week school’. Deze groep komt één keer per week samen. Op de 'Day a week school' stimuleren we een onderzoekende houding en het aangaan van uitdagen.
 

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Gemiddelde woonafstand

1,6km

Dit is een gemiddelde afstand

Zowel kinderen die in de buurt wonen als kinderen die wat verder van de school wonen bezoeken deze school.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

2018
126
2019
115
2020
107
2021
155
2022
143

Deze school is verbonden met de volgende voorscholen

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Verdiep je in het verdere aanbod

  We raden aan om je altijd breed te oriënteren. Door veel scholen te bekijken ga je beter doorkrijgen wat jij als ouder belangrijk vindt.

  Bekijk de lijst met basisscholen
 2. Maak kennis met deze school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 3. Check de aanmeldprocedure

  Meer informatie over de procedure