De Botteloef

Katholiek

Locatiegegevens

Stadsdeel NoordOverslag 11034RR Amsterdam

Contactpersonen

Marcia Hinojosa (Directeur)

Bestuur

Profiel school

De Botteloef is een vooruitstrevende school die vanuit een onderzoekende houding kinderen ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Het motto van ons onderwijs: ‘De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf en eigenheid’
Aandacht voor elkaar, voor wat jijzelf en de ander goed doet, geeft een gevoel van waardevol zijn. Alles wat er op De Botteloef gebeurt, moet hiervan doordrongen zijn: aandacht en interesse voor onderzoek, aandacht voor hoe kinderen het beste leren, aandacht omdat alles wat je aandacht geeft, groeit!
De Botteloef durft een school te zijn die vanuit grote deskundigheid, een nieuwe generatie competente, ondernemende en onderzoekende kinderen begeleid. Met lef creatief durven zijn, staat hierbij voorop. De kinderen leren door op een oplossingsgerichte manier om te gaan met veranderingen en met verschillen. Daarvoor is het van belang dat ze laten zien waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden. Bovendien leren ze uitdagingen aan te gaan en out of the box te denken.
Jezelf zijn geeft kracht. Op De Botteloef geven we ruimte aan kinderen om zichzelf te zijn, binnen een kader. Zo kan elk kind zich ontwikkelen. De Botteloef heeft extra aandacht voor de talenten van kinderen. Ieder kind is ergens goed en kan in iets uitblinken. Als een kind met al zijn ideeën en mogelijkheden gezien en gewaardeerd wordt, dan wordt leren leuk en interessant.

Eigenschappen

Type onderwijs
Grondslag

Gemiddelde woonafstand

600m

Dit is dichtbij

De kinderen op deze school komen vooral uit de directe omgeving van de school. De school is vooral een buurtschool.

Inspectieoordeel

Geen eindoordeel

Geen eindoordeel betekent: Er is geen eindoordeel gegeven over de school omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. Als de school net is opgericht of gefuseerd is het mogelijk dat er nog geen onderzoek is uitgevoerd.

Aantal leerlingen

2018
184
2019
167
2020
169
2021
169
2022
159

Totaal aantal leerlingen op de school.

Het totaal aantal leerlingen op de school.

Deze school is verbonden met de volgende voorscholen

Interesse in deze school? Hierbij 3 vervolgstappen

 1. Verdiep je in het verdere aanbod

  We raden aan om je altijd breed te oriënteren. Door veel scholen te bekijken ga je beter doorkrijgen wat jij als ouder belangrijk vindt.

  Bekijk de lijst met basisscholen
 2. Maak kennis met deze school

  Neem contact op met de school om kennis te maken.

 3. Check de aanmeldprocedure

  Meer informatie over de procedure