Naar overzicht

Cornelis Jetses

Basisonderwijs - Openbaar

De Cornelis Jetses is een kleine openbare basisschool van ongeveer 135 leerlingen afkomstig uit Driemond en nabijgelegen buurten zoals Gaasperdam, Bijlmer en Weesp.

Op de Jetses wordt een leeromgeving gecreëerd die realistisch, functioneel, uitdagend en activerend is met een balans tussen cognitieve, creatieve, motorische en sociaal-emotionele componenten.
Er heerst een fijne sfeer zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen; zij worden geaccepteerd en gewaardeerd en voelen zich competent.

Wij werken met thematisch onderwijs via de Da Vinci methode; een doorlopende, geïntegreerde leerlijn voor groep 1 t/m 8. Hierbij komen naast de zaakvakken en wereldoriëntatie, ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -met daarbinnen programmeren, wetenschap & techniek, onderzoekend & ontwerpend leren en burgerschap aan bod.

Met Da Vinci oefenen kinderen het hogere orde denken, ofwel creatief en kritisch leren denken.
Hoge onderwijsopbrengsten en verwachtingen vinden we belangrijk; we leggen een stevige basis voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen.

In onze onderwijspraktijk is daarom veel aandacht voor het samenwerken, waarbij kinderen leren om te gaan met verschillen en rekening te houden met elkaar. Ieder kind is medeverantwoordelijk voor het resultaat en is zo bezig met sociale en communicatieve vaardigheden.

Stadsdeel Zuidoost
Jaargetijden 6
1109AR Amsterdam

0294-414370

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw M. van Vuure

Bestuur

Stichting Zonova
Schonenwoerdstraat 1A
1107GA Amsterdam

020-3116464

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht