Naar overzicht

Cornelis Jetses

Basisonderwijs - Openbaar

"De Cornelis Jetses- Waar kinderen zichzelf mogen zijn

De Cornelis Jetses is een kleine openbare basisschool gelegen in het dorp Driemond.
De school telt gemiddeld 65 leerlingen. We werken in 3 combinatiegroepen;
1/2 3/4/5 en 6/7/8. Leerlingen komen uit het dorp Driemond en uit de nabij gelegen wijken zoals Gaasperdam en de Bijlmer. De ouderbetrokkenheid is groot.

Hoge onderwijsopbrengsten vinden we belangrijk. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor een succesvolle toekomst. Ook is er veel ruimte voor eigen inbreng van kinderen als het gaat om thema’s, workshops en extra activiteiten.

Onze kernwaarden zijn:
Veiligheid –Ouders zijn partners –Zelfvertrouwen–Talenten ontdekken- Kennis & Vaardigheden"

Stadsdeel Zuidoost
Jaargetijden 6
1109AR Amsterdam

0294-414370

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Mevrouw M. van Vuure

Bestuur

Zonova
Schonenwoerdstraat 1A
1107GA Amsterdam

020-3116464

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze vroegschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht