Naar overzicht

C.F. Capelleschool

Basisonderwijs - Oecumenisch

De Capelle
Richt zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs door veel aandacht te geven aan taal, rekenen en cultuur. Wij dagen onze leerlingen uit om nieuwsgierig, leergierig en ondernemend te zijn.
Door effectieve instructie te geven ontstaat er een optimale leertijd.
Kernbegrippen in onze identiteit zijn begrip en respect voor elkaar en voor de verschillen en verschillende opvattingen.
Wij zorgen voor een uitdagende, inspirerende leeromgeving.
Ons doel is de leerresultaten
te verhogen door effectief en handelingsgericht te werken binnen een uitstekend pedagogisch klimaat.
Dit alles onder leiding van een goed opgeleid en gemotiveerd team.

Stadsdeel Noord
Rode Kruisstraat 10
1025KN Amsterdam

020-6367723

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Justa Heijm

Bestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam

020 410 6810

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht