Naar overzicht

Basisschool Schreuder

Basisonderwijs - Oecumenisch

Basisschool Schreuder vormt samen met het KDV Kleintje Zuid een integraal kindcentrum. Onderwijs en opvang zijn geïntegreerd voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met 12 jaar. Er vindt afstemming plaats op aanbod en pedagogische benadering van kinderen. Onze school populatie is een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. Wij zijn een kleinschalige school en hanteren kleine groepen (tussen de 20-25 leerlingen). Door de grote diversiteit aan kinderen hebben we ook een verscheidenheid aan leerniveaus en talenten. Door het werken in verschillende niveaus en extra aandacht te hebben voor de basisvaardigheden en verrijkingsstof (Socratesgroep) komen we tegemoet aan deze diversiteit. Naast goede leerresultaten willen we dat de kinderen zich ontwikkelen tot actieve en kritisch denkende wereldburgers. We gebruiken daarvoor het lesprogramma van De Vreedzame School zodat de kinderen werken aan een positief groepsklimaat en zich medeverantwoordelijk voelen voor de eigen ontwikkeling en het groepsgebeuren. Ook de talenten van kinderen worden gestimuleerd door te gaan werken met groepsdoorbrekende talenturen waarin de technische en creatieve ontwikkeling centraal staat. We zijn een school die volop in ontwikkeling is, met betrokken leerkrachten die zelf ook blijven leren.

Stadsdeel Zuid
Van de Veldestraat 10
1071CW Amsterdam

020-6795827

E-mail deze school

Bekijk website

Contactpersonen

Directeur: Jan Witte

Bestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam

020 410 6810

Bekijk website

Bekijk website

Voorschool/vroegschool

Ja, deze basisschool is verbonden met een voorschool.

Naar overzicht