Wat gebeurt er wanneer een aanmelding niet naar waarheid is ingevuld?

Door ondertekening van het voorkeursformulier geeft u aan de verstrekte informatie (naam, geboortedatum, adres van uw kind) naar waarheid te hebben ingevuld. Op basis van deze informatie wordt uw kind geplaatst. een plaats toegewezen. Heeft u op basis van onjuist verstrekte persoonsgegevens een plaats gekregen? Dan is het bestuur van de school bevoegd om u deze plek op school te onthouden.