Wat gebeurt er als mijn kind wordt uitgeloot op de school van eerste voorkeur?

Dan loot het kind mee voor de tweede opgegeven voorkeursschool. Wordt het kind ook daar uitgeloot, dan loot het mee voor de derde voorkeursschool enz. Als uw kind op alle scholen van uw voorkeurslijst wordt uitgeloot, kunt u een keuze maken uit de scholen die na de plaatsing nog plek hebben. Indien er voldoende plaatsen op de opgegeven voorkeurschool beschikbaar zijn, zal er niet geloot worden en worden alle kinderen geplaatst.