Wat gebeurt er als ik het voorkeursformulier niet inlever?

Uw kind wordt niet op een school geplaatst. U kunt na de plaatsing alleen nog kiezen uit de scholen die plek over hebben.