Waarom kan een kind uit dezelfde straat op andere scholen voorrang hebben?

De scholen met voorrang worden steeds per individueel adres berekend. Daarom kan het voorkomen dat er net verschillen zijn in bijna gelijke adressen.