Ik wil per se dat mijn kind naar een school met een levensbeschouwelijke/religieuze/onderwijskundige grondslag gaat. Heb ik voorrang?

U kunt uw kind voor elke school in Amsterdam aanmelden. In de selectie van scholen waarop uw kind voorrang heeft, zijn minimaal 2 openbare en 2 bijzondere scholen opgenomen. Vrijwel alle adressen hebben voorrang op minimaal 1 school met een concept. Tevens kunnen ouders kiezen uit alle niet-voorrangsscholen. Hiermee is voldoende keuzevrijheid gewaarborgd door de schoolbesturen.