Ik heb mijn voorkeursformulier al ingeleverd maar wil de volgorde van mijn voorkeur veranderen. Kan dat?

U kunt bij de school waar u het voorkeursfomulier heeft ingeleverd wijzigingen doorgeven tot de uiterste inleverdatum van het voorkeursformulier.​