Hoe zijn de voorrangsregels bepaald?

De voorrangsregels voor toelating zijn vastgesteld door alle Amsterdamse schoolbesturen van het basisonderwijs (Breed Bestuurlijk Overleg, BBO).