De voorgedrukte gegevens op mijn voorkeursformulier kloppen niet. Wat moet ik doen?

Het adres op het voorkeursformulier moet kloppen met het adres waar het kind officieel is geregistreerd (BRP). Als de voorgedrukte gegevens niet kloppen kunt u hier een voorkeursformulier downloaden en uitprinten, of er een bij een basisschool ophalen. Bij het inleveren van dit voorkeursformulier moet u een geldig adresbewijs tonen. Een geldig adresbewijs is bijvoorbeeld een koopakte, huurcontract, een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) of het contract van de opvang of iets dergelijks.