Hoe werkt het?

Kinderopvang, welke mogelijkheden zijn er en waar moet u allemaal aan denken? Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende soorten opvang. Van kinderdagverblijven met voorschool tot buitenschoolse opvang. 

 1. Start

  U regelt de kinderopvang zelf met bijvoorbeeld het kinderdagverblijf of een door u gekozen gastouder. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang. Kinderopvangtoeslag regelt u via de Rijksbelastingdienst.

 2. Kinderdagverblijf en voorschool

  Kinderen van 6 weken tot 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf. De meeste kinderdagverblijven zijn geopend van 8.00 tot 18.00 uur en bieden opvang voor de hele dag. Sommige dagverblijven hebben langere openingstijden en de mogelijkheid voor halve dagopvang of 24-uurs opvang.

  Voorschool

  Sommige kinderdagverblijven hebben een speciaal programma voor kinderen tussen 2 en 4 jaar waar ze spelend leren. Dit voorschoolprogramma bereidt kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. Kinderen doen er taalspelletjes, ze tekenen, zingen, bewegen en er wordt voorgelezen. Ze leren er vriendjes maken en samen spelen. De voorschool is voor alle peuters van 2 tot 4 jaar.

  Een kinderdagverblijf met een voorschoolprogramma werkt samen met een basisschool. Het programma en de manier van werken van de voorschool sluit aan op de manier van werken in groep 1 en 2. Hierdoor is voor uw kind de overgang naar de basisschool makkelijker.

 3. Buitenschoolse opvang

  Gaat uw kind naar de basisschool dan kunt u gebruik maken van buitenschoolse opvang. Voor en/of na school worden de kinderen opgevangen. Ook tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk. Scholen zijn verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. In de meeste gevallen laten ze dat organiseren door organisaties voor buitenschoolse opvang.

  Overblijven/tussenschoolse opvang

  Bij vrijwel alle scholen kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor overblijven. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad. Meer informatie kunt u krijgen via uw school.