BSO de Stadshoeve dependance

Buitenschoolse opvang

Locatiegegevens

Stadsdeel NoordTermietergouw 41027AD Amsterdam

Eigenschappen

Type opvang
Capaciteit

Risicoprofiel

groen

Groen betekent: geen zorg over actuele situatie of situatie in de nabije toekomst

Volledige inspectierapport: GGD

Meer informatie over oordelen: GGD

Interesse in deze opvang? Bekijk de website

Website (Externe link)