De Blokkenhut

Buitenschoolse opvang

Locatiegegevens

Stadsdeel ZuidoostFlorijn 461102BA Amsterdam

Eigenschappen

Type opvang
Capaciteit

Risicoprofiel

groen

Groen betekent: geen zorg over actuele situatie of situatie in de nabije toekomst

Volledige inspectierapport: GGD

Meer informatie over oordelen: GGD

Interesse in deze opvang? Bekijk de website