To overview

Johannesschool

Primary education - Ecumenical

De Johannesschool beschouwen we als een samenleving in het klein, waarin jonge mensen kunnen leren hoe zij zich als ‘burger’ te midden van andere burgers moeten gedragen. Elk mens heeft bepaalde rechten, maar ook de plicht om samen met anderen te werken aan een leefbare en duurzame samenleving.
We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

City district Nieuw West
Evertsweertplantsoen 3-c
1069RK Amsterdam

020-6190466

Email this school

View website

Contacts

Director: Annelies Verkade

Management

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam

020 410 6810

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview