To overview

Kolom praktijkcollege Het Plein

Secondary education - General Special

Het Plein is een school voor Praktijkonderwijs in Amsterdam Nieuw West. Leerlingen krijgen bij ons het onderwijs dat zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in onze maatschappij. Wij zorgen voor de aandacht en zorg die ze daarbij nodig hebben. Elke leerling werkt op zijn/haar eigen niveau, waardoor hij/zij alle kansen krijgt voor een volgende stap in de ontwikkeling. Theorie en praktijk zijn op de school in goed evenwicht: de lessen kennen veel variatie en buiten het lesprogramma om zijn er veel naschoolse activiteiten. Wij willen onze leerlingen een veilige omgeving bieden, een plek waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom benaderen we onze leerlingen altijd vanuit een positief perspectief. We kijken naar iemands mogelijkheden en niet naar beperkingen. Onze school is overzichtelijk en klein. Ons team bestaat uit een hecht team van onderwijzend en ondersteunend personeel. We kennen elkaar goed. Dit zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid. Het Plein staat voor verbondenheid. Verbinding met leerlingen, ouders, hulpverleningsinstanties, basisscholen en middelbare scholen, de gemeente en het samenwerkingsverband. Mentoren nemen een belangrijke rol in bij ons op school. Regelmatig overleg met het zorgteam maakt het mogelijk om snel te handelen in situaties waar dat nodig is. Door nauwe samenwerking met vervolgopleidingen, zoals het ROC en brancheverenigingen, zoals horeca en schoonmaak, vervolgen veel leerlingen hun opleiding of gaan aan het werk en vergroten daarmee hun kansen in de samenleving. Alles tezamen maakt dat vrijwel alle leerlingen van Het Plein hun schoolcarrière bij ons succesvol afronden.
City district Nieuw West
Jan de Louterpad 5
1063ME Amsterdam

020 480 10 48

Email this school

View website

Contacts

Contact: Mw. P. v.d. Pijl

Types of education

  • Vocational education

Open days / walk-in days

22 jan (wo) 14:00-16:00 Introductie van alle theorie- en praktijklessen 26 feb (wo) 14:00-16:00 Introductie van alle theorie- en praktijklessen Experience Day Zie website school voor datum en tijd

Vensters voor verantwoording

Management

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

View website

View website

Types of first-year class

Naam Number of available places Average number of pupils Number of years in first-year phase
praktijkonderwijs 5 12 1

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview