To overview

Wereldwijs

Primary education - Public

We willen samen met u en uw kind zorgen voor een goede brede ontwikkeling. Ons motto is: “Samen op reis om wijs te worden “. We willen samen met u en uw kinderen op Wereldwijs zorgen voor onderwijs waar iedereen op zijn of haar manier wijs gaat worden, zijn talenten leert kennen en iedereen zich kan ontwikkelen. Dat doen we door naast het rekenen en taalaanbod te zorgen voor aandacht voor kunst e en cultuur. We dragen trots de titel cultuurprofielschool vanaf april 2016. Onze school probeert het aanbod zo betekenisvol en thematisch aan te bieden. Uitgangspunt hierbij is het ontwikkelingsgericht onderwijs -OGO- concept. Al onze groepen zijn voorzien van digitale schoolborden en we maken gebruik van de programma’s van Oefenweb.
Verder bieden wij een breed aanbod van naschoolse activiteiten aan. Door deel te nemen aan het Vreedzameschool project zorgen we voor zelfstandige leerlingen die zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen. We hopen door samen op reis te gaan dat er een wereld voor de kinderen open gaat! Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school bent u verzekerd van een plek. Sinds januari 2019 zijn wij als excellent beoordeeld op het gebied van succesvol leren!

City district Zuidoost
Geerdinkhof 694 -696
1103RP Amsterdam

020-6981078

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw P. Hoonhout

Management

Stichting Zonova
Schonenwoerdstraat 1A
1107GA Amsterdam

020-3116464

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview