To overview

Piet Hein

Primary education - General Special

Basisschool Piet Hein (Zeeburg) is er voor alle kinderen, ongeacht geloof of socio-culturele achtergrond. Naast een goede algemene basis, zijn culturele vorming en sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijke pijlers. Kenmerkend voor onze school is de open, warme, veilige sfeer. Die danken wij aan een enthousiast team en aan de vele actief betrokken ouders.
Vertrouwen in het individuele talent van ieder kind is ons uitgangspunt. Om dat talent optimaal te stimuleren, combineren we elementen uit diverse onderwijsmethoden. We hechten aan klassikaal onderwijs waarbinnen de leerkracht les geeft op verschillende niveaus. Met deze aanpak beantwoorden wij aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten op onderwijsgebied.

City district Oost
Oostelijke Handelskade 6
1019BM Amsterdam

020-4195242

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw T. Derriks

Management

Bestuurskant. Algem. Bijzond. Scholengroep Amsterdam (ABSA)
Frans Zieglerstraat 201
1087HN Amsterdam

020 416 7222

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview