To overview

Peetersschool

Primary education - Catholic

Welkom bij de Peetersschool, een schoolvereniging met een interconfessionele grondslag. Door onze kleinschaligheid en aandacht voor het individuele kind worden wij vaak de moderne dorpsschool genoemd. De school is op 4 mei 1885 opgericht door juffrouw Peeters. Na een aantal verhuizingen staat de Peetersschool sinds 1924 in de Richard Holstraat. Het gebouw is in 2014 verbouwd waardoor we met een perfect luchtklimaat en pedagogisch klimaat goed onderwijs kunnen geven. De school beschikt bovendien over een prachtige eigen speelplaats.

De Peetersschool hecht veel waarde hechten aan de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. Ons onderwijs richt zich op meer gebieden dan alleen de cognitieve opbrengsten. De school werkt met meerdere vakleerkachten, twee intern begeleiders. Vaklessen wordt veelal in halve groepen gegeven om zo de aandacht nog beter op het individuele kind te kunnen richten.

De Peetersschool werkt middels een klassenmanagement-systeem om adaptief aandacht te kunnen bieden met minimaal drie instructieniveaus. Ook is er veel verrijkings- en verdiepingsstof aanwezig.

Wij laten de kinderen zelfstandig werken volgens een vast organisatiemodel. Kinderen weten vooraf welke opdrachten ze in een bepaalde periode moeten maken door het gebruik van een weektaak. Zo kunnen ze zelfstandig met de volgende opdracht doorgaan die het beste aansluit bij het eigen tempo, aanleg en belangstelling.

Voor inschrijvingen graag mailen naa

City district Zuid
Richard Holstraat 8
1071SM Amsterdam

020-6625997

Email this school

View website

Contacts

Director: De heer J. Oomen

Management

SV Peetersschool
Richard Holstraat 8
1071SM Amsterdam

020 662 5997

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview