To overview

Immanuel

Primary education - Ecumenical

De Immanuelschool is een buurtschool, in stadsdeel Nieuw-West, voorheen Geuzenveld-Slotermeer.
De school is gehuisvest in een kleurrijke omgeving.
We verwachten dat nieuwbouw in 2015 gerealiseerd gaat worden.

We willen dat onze leerlingen hun kwaliteiten ontplooien. Allereerst op het gebied van taal, lezen, schrijven en rekenen maar ook op creatief, technisch, economisch, spiritueel en sportief gebied.
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang.
We willen een school zijn waarin alle kinderen zich prettig en veilig voelen en zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.
De Immanuelschool heeft een continurooster.

City district Nieuw West
Jan de Louterstraat 92
1063KX Amsterdam

020-6131883

Email this school

View website

Contacts

Director: J. de Vlugt

Management

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam

020 410 6810

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview