To overview

Dalton IKC Zeven Zeeën

Primary education - Dalton - Public

IKC Zeven Zeeën staat in een multiculturele wijk in Amsterdam Noord, de school behoort tot één van de zeventien scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Wij hebben een goede samenwerking met Combiwel, samen zorgen we voor een doorgaande lijn binnen vooren vroegschoolse educatie (VVE). De school is een openbare Daltonschool; wij hebben vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Ons onderwijs heeft drie pijlers: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking,wij leren kinderen om op niveau zelfstandig te leren, te kiezen en te leven. Er wordt veel aandacht besteed aan taal-en woordenschatontwikkeling, aan talenten van kinderen, kunst-en cultuureducatie en techniek. Zij versterken ons onderwijs door middel van een uitdagend aanbod voor een brede ontwikkeling om de ontwikkelingskansen van ieder kind te vergroten.
Wij zijn een sportactieve school en besteden veel aandacht aan gezonde voeding en beweging; er is een breed aanbod voor sport zowel binnen-als na schooltijd. De leerlingen zijn gewend aan gezonde tussendoortjes en traktaties, ouders ondersteunen ons hierin. Vanaf 29 augustus 2016 werken wij met een continurooster.

City district Noord
Banneplein 111
1034DN Amsterdam

020-6316842

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw A.Raalte

Management

Innoord
Klaprozenweg 75 H
1033NN Amsterdam

020 820 1410

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview