To overview

2e Montessorischool Het Winterkoninkje

Primary education - Montessori - Public

De Tweede Montessorischool Het Winterkoninkje is de oudste openbare montessorischool van Nederland en bestaat uit een hoofdgebouw en dependance met een plein ertussen. Er zijn ruim 400 leerlingen.
Ons onderwijs
• is voortdurend in ontwikkeling door nieuwe didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten
• leerstof moet gedifferentieerd worden aangeboden omdat kinderen een individuele ontwikkeling doormaken
• de voorbereide omgeving stimuleert het kind
• de 17 groepen zijn heterogeen van samenstelling. Kinderen doen er sociale ervaringen op. Hierbij spelen respect , zorg voor de ander en samenwerken een belangrijke rol
• goed contact tussen school en ouders is van groot belang

City district West
Hasebroekstraat 113
1053CS Amsterdam

020-6188563

Email this school

View website

Contacts

Director: Dhr. R. Lorié

Management

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview