To overview

De Waterkant

Primary education - Dalton - Public

Visie
Wij geloven in de eigen kracht van ieder kind. Samen met de ouders helpen we de kinderen zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees. Daarvoor zoeken we voortdurend naar de allerbeste weg. Zo leren we allemaal, iedere dag.
De Waterkant is een openbare basisschool voor daltononderwijs.
Onze visie is dat kinderen in staat zijn keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. Onze onderwijs is afgestemd op dit vertrouwen in leerlingen en richt zich op het ondersteunen van leerlingen bij het maken van de juiste keuzes. Rekenen en taal zijn belangrijke vakken bij ons op school, maar er is ook ruim aandacht voor onder meer aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, sport en beeldende vorming.
Vreedzame school
De Waterkant is een vreedzame school en biedt de leerlingen een veilig ondersteunend klimaat om ze in staat te stellen een persoonlijke en sociale ontwikkeling door te maken.
Het team
Ons leerkrachtenteam is stabiel en gevarieerd, juffen en meesters, jonge en ervaren leerkrachten. In onze schoolontwikkeling richten wij ons in de eerste plaats op het verder vergroten van competenties en vaardigheden van leerkrachten. Als lerende school hebben wij veel aandacht voor (zelf)studie, intervisie, coaching en intercollegiale consultatie.
Kennismaken en aanmelden
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten op één van onze informatiebijeenkomsten. Data hiervoor en informatie over aanmelden vindt u hier: https://www.

City district West
Bilderdijkpark 18
1052SC Amsterdam

020-6120122

Email this school

View website

Contacts

Director: Jessica Idsinga

Management

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview