To overview

De Stern, 12e Montessorischool

Primary education - Montessori - Public

Ontwikkeling tot zelfstandig mens, keuzes maken, zorg voor jezelf, de ander en de omgeving. Deze uitgangspunten van Montessori zijn voor De Stern het vertrekpunt om modern Montessori-onderwijs te geven. De Stern biedt een goede, rustige werksfeer en een veilig schoolklimaat. We bieden de kinderen houvast en structuur. Nieuwe ontwikkelingen en lesmethodes worden ingepast en waar mogelijk op Montessoriaanse wijze gebruikt. Wij zijn een kleine, persoonlijke school waarin ruimte is voor ieders eigenheid. Wij werken samen met de ouders en de kinderen aan optimale ontwikkeling, goede resultaten en een fijne schooltijd.
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 gaan de kinderen van De Stern van groep 3-8, verhuizen naar Kindercampus Zuidas. De kleutergroepen van De Stern zijn al verhuisd naar Kindercampus Zuidas. U kunt uw kind daar ook nog voor aanmelden.

City district Zuid
Arent Janszoon Ernststraat 130
1082LP Amsterdam

020-6442076

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw Th. Heine

Management

Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel
Ruysdaelkade 215
1072AW Amsterdam

020 577 6040

View website

View website

To overview