To overview

Alan Turingschool

Primary education - Catholic

De wereld verandert in hoog tempo: we hebben andere manieren van communiceren, een kleurrijk palet van mensen, meningen en technologie die nieuwe mogelijkheden creëert. Dit vraagt om een opvatting over onderwijs die mee verandert en inspeelt op de ontwikkelingen. Daarnaast is het belangrijk om in het oog te houden dat sommige zaken tijdloos zijn: een fijne sfeer in de groep, goed kunnen lezen en schrijven, en een tastbare bijdrage leveren.
Afgelopen jaar kwam de Alan Turingschool als winnaar uit de Scholenwedstrijd met een vernieuwend onderwijsconcept waarin de sterke kern van goed onderwijs in het hier en nu wordt geplaatst. Onze missie is om het onderwijs beter aan te laten sluiten op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zodat de leerlingen klaar zijn voor hun toekomst.
Op onze school leiden we kinderen op tot kritisch denkende wereldburgers die samenwerken om de zaken die hen aan het hart gaan te veranderen. In de geest van Alan Turing doen we dit door de leerlingen een unieke combinatie van eigenschappen bij te brengen: sterke basisvaardigheden in taal en rekenen, capaciteiten om ook producent van de maatschappij te zijn, focus op sterke algemene ontwikkeling en handvatten om gezond te leven. Naast plezier en innovatie, staat de interactie tussen kind en leerkracht centraal. Daardoor komt op de Alan Turingschool elk kind tot zijn of haar recht. Wij ondersteunen ieder kind om boven zichzelf uit te stijgen, grenzen te verleggen en deuren te openen.

City district Centre
Poolstraat 2
1018LR Amsterdam

020-6224584

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevr. E.Naaijkens

Management

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs (ASKO)
Kalfjeslaan 380
1081JA Amsterdam

020 301 3888

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview