To overview

De Kinderboom

Primary education - Ecumenical

Met uw keus voor de basisschool De Kinderboom geeft u het vertrouwen aan het team om uw kind bij ons onderwijs te laten volgen. Dat vinden wij een hele eer. Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk uw kind in een veilige en prettige schoolomgeving te laten opgroeien. Het team probeert elk schooljaar weer met hart en ziel dat vertrouwen aan u te kunnen geven. En zorgt ervoor dat uw kind op De Kinderboom goed onderwijs met veel taal en rekenen krijgt. Dat vinden wij echter niet genoeg. We benutten de natuurlijke nieuwsgierigheid van uw kind. We bereiden uw kind voor op hun leven in Amsterdam, Nederland en Europa van de 21e eeuw. We ondersteunen om met plezier te Ontdekken en Onderzoekend en Ontwerpend te leren. Die vaardigheden noemen we op de Kinderboom TriO. De Kinderboom besteedt daarmee veel aandacht aan natuur, techniek en wetenschap. Dat zijn mooie onderwerpen die uw kind veel plezier op school geven. Het helpt uw kind om de wereld om hem of haar heen beter te begrijpen en om een goede toekomst tegemoet te gaan.

City district Noord
Adelaarsweg 113
1021BZ Amsterdam

020-6368172

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevr. T. Michel

Management

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam

020 410 6810

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview