To overview

As-Soeffah

Primary education - Islamic

De As- Soeffah is een Islamitische basisschool in Amsterdam Zuidoost met ruim 300 leerlingen van verschillende culturele achtergronden. De school staat open voor een ieder. De slogan van de school luidt:Leren met je Hoofd, Handen en Hart in een veilige Islamitische sfeer.
We leveren een bijdrage aan de Nederlandse samenleving door de kinderen te laten denken, doen en handelen vanuit hun identiteit.
Ons onderwijs is steeds sterker gericht op het bieden van passend onderwijs, aanbod naar de (onderwijs)behoefte van leerlingen.
Taalonderwijs is ons speerpunt. De school werkt met een geïntegreerd taal/zaakvakken jaarplan waarbij ook coöperatieve werkvormen aan bod komen.
Daarnaast zitten wij in een brede school. We creëren kansen voor alle kinderen zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

City district Zuidoost
EGoli 10
1103AC Amsterdam

020-6002743

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw M. Burke

Management

IQRA
Hoogoord 257
1102CN Amsterdam

020 696 0948

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview