To overview

LUCA Praktijkschool

Secondary education - General Special

Het LUCA is een kleine school voor praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor de individuele leerling. We volgen jouw interesses en mogelijkheden. Het gaat om wat je kunt. Het LUCA biedt veel praktijkvakken aan: koken, techniek, dienst- verlening & welzijn en beeldende vorming. Je leert om te werken in een team, veilig en milieubewust te werken, problemen op te lossen en voor jezelf op te komen. Bij de vakken Nederlands en rekenen werk je op leerpleinen. Met een eigen lesrooster op je eigen niveau. Je krijgt daarvoor een laptop. Na 10:30 uur worden er alleen nog praktijkvakken aangeboden. In het derde jaar begint de arbeidstraining. Dan loop je stage in een bedrijf, onder begeleiding van een docent. In het vierde leerjaar loop je twee tot drie dagen per week stage. Na afronding van de stages kies je voor techniek, handel, horeca of dienstverlening & welzijn. Na het praktijk- onderwijs kun je gaan werken of een vervolgopleiding in het mbo (niveau 1) volgen. SCHAKELKLAS VMBO Voor leerlingen die net tekort komen voor het vmbo hebben we de schakelklas vmbo. In deze schakelklas wordt in één jaar extra veel aandacht besteed aan Nederlands en rekenen om het niveau op beide vakken te verhogen. Zo ontstaat een grotere kans op doorstroom naar het vmbo.
City district Oost
Javaplantsoen 24
1095CS Amsterdam

020 579 71 50

Email this school

View website

Contacts

Contact: Mw. A. Joosen (zorgcoördinator)

Types of education

  • Vocational education

Open days / walk-in days

30 jan (do) 15:30-19:00 Open dag 6 feb (do) 15:30-19:00 Open dag

Vensters voor verantwoording

Management

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
Postbus 7878
1008AB Amsterdam

020-5797100

View website

Types of first-year class

Naam Number of available places Average number of pupils Number of years in first-year phase
praktijkonderwijs 2 15 0

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview