To overview

Cartesius Lyceum

Secondary education - General Special

Het Cartesius Lyceum is een ambitieuze school waar innovatie en traditie hand in hand gaan. Wij staan voor inclusiviteit en wereldburgerschap en dat zie je terug in onze diverse leerlingenpopulatie en ons onderwijsaanbod. We stimuleren een open houding naar elkaar en de samenleving. Op onze school ervaren leerlingen de meerwaarde van diversiteit en verschillende culturele achtergronden, zowel in de klas als tijdens onze uitwisselingen met andere scholen in Europa. Ons onderwijs is erop gericht om het geloof in eigen kunnen te versterken. Wij hebben veel aandacht voor feedback en reflectie. Wij bieden naast havo en atheneum een volwaardige gymnasiumopleiding aan met Latijn en Grieks. Alle vwo-leerlingen krijgen in de eerste klas het vak Klassieke cultuur en kiezen daarna of zij door willen gaan naar 2 gymnasium. Naast vaklessen volgen alle leerlingen thematisch projectonderwijs. In de onderbouw zijn er jaarlijks vier projecten met thema’s als: Amsterdam en ik, Wijk van de toekomst, Migratie en Vaccinatie. In de bovenbouw bieden we o.a. het vak Big History aan, waarbij de wereldgeschiedenis van de oerknal tot nu centraal staat. En het is mogelijk om Cambridge Engels te volgen.
City district West
Frederik Hendrikplantsoen 7a
1052XN Amsterdam

020 58 49 677

Email this school

View website

Contacts

Contact: Ronald van Burg (conrector onderbouw)

Types of education

  • VWO
  • HAVO

Open days / walk-in days

29 jan (wo) 15:00-19:00 Open huis voor leerlingen en ouders. Vooraf aanmelden is niet nodig. 30 jan (do) 15:00-19:00 Open huis voor leerlingen en ouders. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vensters voor verantwoording

Management

Onderwijsstichting Esprit
Prinses Irenestraat 59
1077WV Amsterdam

020 585 4811

View website

View website

Types of first-year class

Naam Number of available places Average number of pupils Number of years in first-year phase
vwo (atheneum en gymnasium) 3 28 1
havo/vwo 3 28 1

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview