To overview

Kentalis Signis

Special education - Public

Zowel dove als slechthorende leerlingen met een intensief arrangement CMB van 12 jaar en ouder (meervoudig gehandicapt) kunnen op onze school onderwijs genieten. Leerlingen met een complexe combinatie van beperkingen en mogelijkheden hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen de afdeling VSO CMB. Het betreft leerlingen met een auditieve en verstandelijke beperking die ook te maken kunnen hebben met psychiatrische- of gedragsproblematiek en/of motorische beperkingen. Ook horende, zeer moeilijk lerende kinderen met ernstige communicatienood - die gebarentaal nodig hebben om tot communicatie te komen - kunnen hier onderwijs krijgen. Leerlingen gaan, als ze 12 jaar zijn en als ze de doelen op hun niveau op het SO behaald hebben, naar het VSO. Leerlingen kunnen van 12 jaar t/m 20 jaar op de afdeling VSO CMB onderwijs volgen. De leerlingen op het VSO CMB van Kentalis Signis hebben keuze uit de uitstroomperspectieven dagactiviteitencentrum Arbeid of dagactiviteitencentrum Activerend.
City district Nieuw West
Herman de Manstraat 1
1064BX Amsterdam

020 613 28 01

Email this school

View website

Contacts

Open days / walk-in days

Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. We laten u de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. Heeft u uw kind ingeschreven (op grond van het door de CvO toegekende intensieve onderwijsarrangement), dan kunt u natuurlijk ook een bezoek brengen aan de klas waarin uw kind waarschijnlijk komt. - no date - no time

Management

Kentalis
Theerestraat 42
5271GD Amsterdam

073-5588111

View website

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview