To overview

Kolom VSO Alphons Laudy

Special education - Ecumenical

De VSO Alphons Laudy is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd 12-20 jaar. De school is een Vreedzame school. De Vreedzame school is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Speerpunten van de school zijn zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding (middels interne en externe stage). De school heeft een gestructureerd lesaanbod en werkt opbrengstgericht. Voor alle vakken wordt gebruik gemaakt van leerlijnen die binnen de hele school ingevoerd zijn met extra accent op werknemersvaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. De groepsleerkracht geeft algemeen vormende vakken zoals rekenen, lezen en schrijven, wereldoriëntatie, seksuele vorming en lichaamsverzorging. Daarnaast geven vakdocenten les in vakken als koken, keramiek, tekenen en handvaardigheid, techniek, tuin en textiel. In de onderbouw krijgen de leerlingen naast de lessen in hun eigen groep een breed pakket aan vakken aangeboden. De leerlingen in de middenbouw lopen een dag in de week interne en externe groepsstages. Het onderwijs in de bovenbouw richt zich meer op de voorbereiding van de leerlingen op werk na school. Dit gebeurt o.a. door het lopen van externe stages. Binnen de school en de lessen is er veel aandacht voor kunst en cultuur. We bieden verschillende expressieve vakken aan, er zijn kunstprojecten, excursies en de jaarlijks terugkerende culturele maand. De school is een erkende CultuurProfielSchool en heeft sinds 2014 het predicaat Excellente School.

City district Zuid
Van Nijenrodeweg 648
1082HZ Amsterdam

020 644 56 84

Email this school

View website

Contacts

Contact: I. de Voogd

Open days / walk-in days

11 feb (di) 19:00-21:00 Informatieavond voor ouders. Zie website voor meer informatie 26 feb (wo) 13.00-14.00 Open middag voor leerlingen. Zie website voor meer informatie

Management

Stichting Kolom
Jan Tooropstraat 136
1061AD Amsterdam

020 514 8080

View website

View website

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview