To overview

Watergraafsmeerse Schoolvereniging

Primary education - General Special

‘Creatief op eigen benen’

De WSV ziet het als haar missie een inspirerende en creatieve school te zijn, waar
gespreide verantwoordelijkheid, samenwerking en respect centrale begrippen en richtingwijzers vormen in het bieden van uitdagend onderwijs aan kinderen in de Watergraafsmeer. Met dit onderwijs willen wij bereiken dat kinderen voorbereid worden om in de moderne samenleving als verantwoordelijke, zelfstandige en initiatiefrijke wereldburgers te kunnen functioneren.

City district Oost
Mr P.N Arntzeniusweg 90
1098GT Amsterdam

020-6947481

Email this school

View website

Contacts

Director: Hanneke Kampen

Management

Onderwijsstichting Esprit
Prinses Irenestraat 59
1077WV Amsterdam

020 585 4811

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview