To overview

Tijl Uilenspiegel

Primary education - Public

De Tijl Uilenspiegelschool school staat voor een onderwijsaanbod van goede kwaliteit. Dit bereiken we o.a. door:

Prettige en rustige sfeer in school
Goede, zeer betrokken leerkrachten
Kleine klassen / ruime lokalen
Individuele hulp waar nodig.
Moderne methodes / digitale schoolborden
Uitstekende resultaten
Een continurooster
Vakleerkrachten gymnastiek / beeldende vorming / zang
Een evenwichtig pakket activiteiten onder schooltijd
(Artis, museum-, toneelbezoek, schoolfeesten, schoolkamp etc.)
Veel gevarieerde buitenschoolse activiteiten
(sport, knutselen, techniek, dans, Elleboog etc.)
De leerkrachten en de directie hebben een goede relatie met de ouders en leerlingen.

City district West
Tijl Uilenspiegelstraat 11
1055CK Amsterdam

020-6843954

Email this school

View website

Contacts

Director: De heer E. Engbrenghof

Management

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview