To overview

Poseidon

Primary education - Dalton - Ecumenical

"Samen maken wij het meer"

De Poseidon is een school met ambitie; zowel op pedagogisch-didactisch als op maatschappelijk vlak. Wij richten ons op gedegen onderwijs aan leerlingen en vinden het belangrijk dat wij een populatie bedienen die een weerspiegeling is van IJburg.

Wij zijn een gecertificeerde Daltonschool. De kernwaarden van het Daltononderwijs zijn: succesvol samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid reflectie en doelmatig werken. Deze vijf kernwaarden zijn verweven in ons onderwijs en onze houding ten aanzien van leerlingen.

Wij profileren ons door gedifferentieerd onderwijs waarbij alle kinderen kunnen excelleren en ontwikkelen op eigen niveau. Wij maken de koppeling met nieuwe media tijdens het onderwijs. Dit betekent dat wij leerlingen mediawijs maken en projectmatig vaardigheden leren die hen de mogelijkheid biedt zichzelf creatief te uiten en de kansen die nieuwe media biedt zinvol gebruiken.

Als lid van AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) is de Poseidon een basisschool op oecumenische grondslag. Onze identiteit geven wij gestalte door een nieuwsgierige en open houding. Wederzijds begrip vindt plaats door kennis van elkaar en ontmoeting.

City district Oost
Frans Zieglerstraat 7
1087HN Amsterdam

020-4167238

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw A. van der Groen

Management

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam

020 410 6810

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview