To overview

Knotwilg

Primary education - Philosophical

De Knotwilg is een wereldschool! Het is een school waar de kinderen uiteenlopende culturele achtergronden hebben. De Knotwilg verzorgt onderwijs op levensbeschouwelijke basis. Wij willen dat kinderen van onze school positieve wereldburgers zijn, met kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen; met respect voor de medemens.
Wij streven naar optimale ontwikkeling voor alle kinderen. Veiligheid, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, duidelijkheid en structuur vormen de basis voor passend onderwijs voor ieder kind.
Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school, bent u verzekerd van een plek.

City district Zuidoost
Vreeswijkpad 5
1106DV Amsterdam

020-6973510

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw M.J.B. van Amersfoort

Management

Stichting Zonova
Schonenwoerdstraat 1A
1107GA Amsterdam

020-3116464

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview