To overview

Joop Westerweel IKC

Primary education - Public

De Joop Westerweelschool is een openbare basisschool, een echte buurtschool.
Kinderen van alle gezindten, afkomst en culturele achtergrond zijn bij ons van harte welkom.
De verschillen in diversiteit zijn uitgangspunt voor ons onderwijs, wij zijn gericht op een samenleving waar de mensen vreedzaam met elkaar omgaan.
Ons onderwijs is doelgericht. We gaan uit van duidelijke verwachtingen, duidelijke
resultaten en doelstellingen met het doel de talenten van ieder van onze leerlingen optimaal te ontplooien en voor ieder kind de maximaal haalbare leerresultaten te behalen.
Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de sociaal emotionele, creatieve- en lichamelijke ontwikkeling van al onze leerlingen.

City district West
Balboaplein 44
1057VS Amsterdam

020-6125539

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw M.Steverink

Management

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview