To overview

Insulinde

Primary education - Ecumenical

We zijn een echte buurtschool midden in de Indische buurt. We geven veel aandacht aan de basisvaardigheden (taal, rekenen, lezen), werken opbrengstgericht, kijken naar de resultaten en sluiten steeds beter aan bij de onderwijsbehoefte van het kind. Wij zijn gericht op talentontwikkeling. Het Leerorkest en de diverse na- schoolse activiteiten zijn daar mooie voorbeelden van. Onderwijs maken wij samen met elkaar. Ouders en team hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkelingskansen van ieder kind. Wij kunnen echt iets betekenen voor de kinderen en de ouders van onze buurt. Daar zijn we trots op!

City district Oost
Sumatrastraat 87
1094LR Amsterdam

020-6942636

Email this school

View website

Contacts

Director: dhr. L.C. Zoutendijk

Management

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)
Laarderhoogtweg 25
1101EB Amsterdam

020 410 6810

View website

View website

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview