To overview

IJdoorn

Primary education - Public

De IJdoornschool is een grote, openbare basisschool in de Waterlandpleinbuurt.
Dit zijn onze uitgangspunten voor goed onderwijs:
• Leren staat voorop: uitstekende, gemotiveerde leerkrachten, nieuwe methodes, digiborden.
• Positief sociaal gedrag is van belang; vanaf groep 1 wordt hier aandacht aan besteed. Respectloos gedrag wordt niet getolereerd.
• Woordenschat en kennis van het Nederlands speelt een rol in alle lessen!
• Ouderbetrokkenheid: MR, oudercommissie, ouderportal Parnassys, jaarkalender, nieuwsbrieven en een actuele website.
• Sportactieve school: gymnastiek, sportbuurtclubs en naschoolse activiteiten.
• Aandacht voor burgerschapsvorming, cultuureducatie en techniek lessen.
In 2015 nieuwbouw: een prachtig klimaatneutraal gebouw, in de groene zone van Nieuwendam.

City district Noord
Alkmaarstraat 14
1024TT Amsterdam

020-6363914

Email this school

View website

Contacts

Director: Peter Snijders en Mirjam Bremer

Management

Innoord
Klaprozenweg 75 H
1033NN Amsterdam

020 820 1410

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview