To overview

IBS Elif Amsterdam Zuid

Primary education - Islamic

IBS Elif is een Nederlandse school op islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond.
Bij ons op school ontwikkelen kinderen zich in een veilige en plezierige omgeving tot evenwichtige, zelfstandige moslims in onze samenleving.

Ons doel is om kinderen intellectueel, sociaal-emotioneel en fysiek voor te bereiden op het vervolgonderwijs; met een flinke dosis zelfvertrouwen en met goede sociale vaardigheden. Een brede talentontwikkeling van leerlingen is onze centrale doelstelling. Dat betekent aandacht voor cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling.
Het individuele kind in zijn uniciteit (iedere kind is een unieke schepsel van Allah) is daarbij altijd ons uitgangspunt.

Het welzijn van onze leerlingen en het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat staan centraal in het dagelijks handelen op onze school. De kinderen worden uitgedaagd om hun talenten zoveel mogelijk te benutten en te ontwikkelen. Het kenmerk van onze school is dat de kinderen wordt bijgebracht samen te leven en vooral ook respect voor elkaar en elkaars meningen te hebben, zonder eenzijdige beïnvloeding. Zij maken bij ons kennis met elkaar en leren waardering en respect op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden.
Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een rondleiding en kennismaking met het team!

City district Zuid
Winterdijkstraat 10
1079GT Amsterdam

020-3620889

Email this school

View website

Contacts

Director: Y. Altuntas

Management

Stichting Islamitisch Onderwijs Noord Holland
Winterdijkstraat 10
1079GT Amsterdam

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview