To overview

Hildebrand van Loon

Primary education - Protestant Christian

De Hildebrand- van Loonschool is een kleinschalige christelijke basisschool. Team, leerlingen en ouders vormen een school waar aandacht en zorg voor elkaar is: ‘Een goed schooljaar maak je met elkaar!’. Naast het overbrengen van kennis en vaardigheden, hechten we veel waarde aan het stimuleren van zelfstandigheid, creativiteit, en sociale vaardigheden. Het onderwijs is klassikaal waar het kan en gedifferentieerd waar nodig, opdat alle kinderen positieve leerervaringen opdoen. Met behulp van de inzet van onderwijsassistenten, de remedial teacher en de ‘plusleerkracht’ wordt gestreefd naar passend onderwijs. De leerlingen krijgen gymnastiek, beeldend vormen en muziek van vakleerkrachten.

City district Zuid
Hondecoeterstraat 6
1071LR Amsterdam

020-6760625

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevr. T. Arentsen

Management

Christ. SV. A'dam Zuid
Hondecoeterstraat 6
1071LR Amsterdam

020 676 0625

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview