To overview

Het Podium

Primary education - General Special

Het Podium is een Algemeen Bijzondere Basisschool:
Algemeen wil zeggen dat wij geen bepaalde religie of levensbeschouwing vertegenwoordigen.
Wij hebben een eigen schoolbestuur bestaande uit ouders o.l.v. directeur-bestuurder.
Uitgangspunten zijn:
- Het werken met methodes voor taal, rekenen, lezen, spelling, schrijven, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en kunst en cultuur.
- De Kanjertraining. Dit is een sociale vaardigheidstraining die in alle groepen standaard gegeven wordt, het hele jaar door. De leerkrachten hebben een licentie behaald zodat zij deze lessen mogen en kunnen geven.
- Kunst en cultuur: dit curriculum krijgt extra aandacht o.a. door museumlessen, muzieklessen door de muziekschool, samenwerking met de Nederlands Opera, samenwerking met Theatraal IJburg, kunstkijkdagen, bezoek aan de Hermitage/ het kinderatelier, Cinekid etc.

City district Oost
Emmy Andriessestraat 56
1087MJ Amsterdam

020-4167222

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw A. Velthuis

Management

Bestuurskant. Algem. Bijzond. Scholengroep Amsterdam (ABSA)
Frans Zieglerstraat 201
1087HN Amsterdam

020 416 7222

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview