To overview

El Amien II

Primary education - Islamic

De El Amien I en II zijn islamitische basisscholen. De scholen willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden voor deelname aan de multiculturele samenleving. Bij ons op school krijgen kinderen een stevige islamitische basis mee. Kinderen leren om er trots op te zijn dat ze moslim zijn.

Het onderwijs
Op onze scholen is veel aandacht voor de Nederlandse taal. Wij geven instructies op drie niveaus, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We bevorderen de zelfstandigheid van kinderen door middel van het werken met weektaken.

Ouders
Ouderbetrokkenheid is belangrijk bij ons op school. Wij verwachten dat de ouders zeer betrokken zijn bij het onderwijsleerproces van hun kind(eren). Als ouders hun kinderen thuis actief ondersteunen, dan gaat het beter met de kinderen op school.

City district West
Wiltzanghlaan 93
1061HB Amsterdam

020-4889409

Email this school

View website

Contacts

Director: Mevrouw R. El Masoudi

Management

Bestuur SNIS
Saaftingestraat 312
1069BW Amsterdam

020 619 3283

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview