To overview

Donge

Primary education - Public

Een levendige school waar iedereen welkom is en waar kinderen uitgedaagd worden het maximale uit hun mogelijkheden te halen. We werken in homogene groepen met een gedegen onderwijssysteem. Naast hoge opbrengsten werken we ook aan welzijn, werkhouding, zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

Kenmerken:
- Goede zorgstructuur, met onderwijs op maat waar dat nodig en mogelijk is
- Constructieve samenwerking met ouders
- Kunst- en cultuureducatie maakt deel uit van ons onderwijsaanbod
- Vakleerkracht handvaardigheid en lichamelijke opvoeding
- Grote ouderbetrokkenheid, zoals oudervereniging, diverse commissies,
medezeggenschapsraad en vooral veel ouderhulp bij diverse activiteiten.
- Goede tussen- en naschoolse opvang
- Inzet van de kindercoach

City district Zuid
Dintelstraat 5 -7
1078VN Amsterdam

020-6641288

Email this school

View website

Contacts

Director: Nienke Pepers

Management

Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel
Ruysdaelkade 215
1072AW Amsterdam

020 577 6040

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview