To overview

De Terp

Primary education - Ecumenical

Op De Terp leggen wij de basis voor de toekomst van de kinderen na de basisschooltijd.
We richten ons voortdurend op de optimale groei en ontwikkeling van kinderen passend binnen hun eigen mogelijkheden. We kijken hierbij naar relevante maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en we streven ernaar de kinderen een stevige basis mee te geven op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en werkhouding; het leren leren.
Kinderen verlaten De Terp met een stevige basis waar zij hun verdere leven en schoolloopbaan profijt van hebben.

Aan onze missie liggen de volgende waarden ten grondslag:
• Veiligheid
• Integriteit
• Verantwoordelijkheid
• Autonomie
• Kwaliteit

City district Weesp
Schoolpad 1
1383EA Weesp

0294-418755

Email this school

View website

Contacts

Director: Monique Gentenaar

Management

Florente
Sportlaan 2-A
1111PX Diemen

Pre-school

No, no pre-school programme.

To overview