To overview

De Spaarndammerhout

Primary education - Dalton - Public

De Spaarndammerhout is een openbare Daltonschool én een Vreedzame school, gevestigd in een mooi gebouw in de Houthavens.
Op de Spaarndammerhout willen wij dat kinderen straks sterk, competent en zelfbewust de wereld in gaan. In de maatschappij van nu wordt er steeds meer een beroep gedaan op vaardigheden zoals: zelfstandig zijn, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, kunnen reflecteren op je eigen handelen en keuzes. Naast de basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen, ontwikkelen we bovenstaande vaardigheden. Onze missie is dan ook: ‘Een kind met lef!’ Een kind met lef is een kind dat zichzelf en anderen respecteert, initiatief neemt, proactief is, verantwoordelijkheid kan nemen en verantwoording kan vragen en afleggen, een kind met een democratische, ondernemende grondhouding.
Daarnaast bieden wij:
• 1x per week muziek van een vakdocent
• 2x per week gym van een vakdocent
• 1x per week beeldende vorming van een vakdocent
• Rust en regelmaat in de week door een continurooster van 5 gelijke dagen
• Naschoolse activiteiten
Wij hebben binnen de school een goede samenwerking met Combiwel. Samen zorgen we voor een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Ouders zijn zeer welkom als partners in onderwijs en opvoeding.
Daltonkinderen leren zichzelf en de wereld om hen heen goed kennen; ze weten wat ze waard zijn en kunnen goed omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid. Benieuwd hoe wij ons onderwijs hande

City district West
Revaleiland 1
1014ZG Amsterdam

020-6829114

Email this school

View website

Contacts

Director: F. van der Graaf

Management

AWBR
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

020 515 0440

View website

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview