To overview

De Rozemarn

Primary education - Public

Kunstmagneetschool de Rozemarn heeft een hecht en enthousiast team dat volop in ontwikkeling is.
Wij zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, bieden een veilige omgeving en zorgen voor goed onderwijs, zodat elk kind zich naar zijn mogelijkheden kan ontwikkelen.
We willen de resultaten van het begrijpend en technisch lezen verbeteren
We willen het gebruik van ICT een prominentere rol geven in ons onderwijs.
Onze eindresultaten (cito-toets) liggen al jaren boven het gemiddelde niveau en soms op of boven het landelijk gemiddelde.
Nieuwbouw staat gepland voor 2015.
Ouders zijn bij verschillende projecten betrokken (verteltassen, Nederlandse Taallessen voor ouders koken, thema’s onderbouw, lezen met je kind).
Wij zijn trots op onze leerlingresultaten, onze kunstmagneetactiviteiten, dat wij een ‘sportactieve’ school zijn en dat ons team betrokken en enthousiast is. Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school, bent u verzekerd van een plek.

City district Zuidoost
Huntum 16
1102JA Amsterdam

020-6965752

Email this school

View website

Contacts

Director: De heer L. Van Vliet

Management

Stichting Zonova
Schonenwoerdstraat 1A
1107GA Amsterdam

020-3116464

View website

Pre-school

Yes, this school is linked to a pre-school.

To overview